Wakacje kredytowe 2024 – dla kogo?

Wakacje kredytowe 2024 zostały oficjalnie potwierdzone. Znamy też już kryteria dla kredytobiorców chcących skorzystać z tego rozwiązania. Wbrew temu, co zapowiadano wcześniej, nie zostanie wprowadzone typowe kryterium dochodowe. Sprawdź, kto skorzysta z opcji zawieszenia spłaty rat.

Tomasz
Tomasz 112 wyświetleń
6 minut czytania

Wakacje kredytowe 2024 zostały oficjalnie potwierdzone. Znamy też już kryteria dla kredytobiorców chcących skorzystać z tego rozwiązania. Wbrew temu, co zapowiadano wcześniej, nie zostanie wprowadzone typowe kryterium dochodowe. Sprawdź, kto skorzysta z opcji zawieszenia spłaty rat.

Wakacje kredytowe 2024 – dla kogo dostępne?

Przedłużenie rządowych wakacji kredytowych na 2024 rok, wyczekiwane przez wielu, zostało wreszcie oficjalnie potwierdzone. 21 września ogłosił to premier Mateusz Morawiecki, dodając, że będzie obowiązywać kryterium dochodowe.

Ostatecznie jednak zdecydowano się na nieco inne rozwiązanie. Jak podano, z wakacji kredytowych w 2024 r. skorzystają osoby, u których kwota kapitału udzielonego kredytu to maksymalnie 400 tys. zł.

Pieniądze to nie wszystko – Leszek Balcerowicz

Kwota kredytu wyższa niż 400 tys. zł? Wciąż masz szansę na wakacje kredytowe

W projekcie ustawy wskazano jeszcze jedną grupę osób uprawnionych do skorzystania z wakacji kredytowych 2024. Chodzi o kredytobiorców, u których kwota kapitału to między 400 a 800 tys. zł. Jak podano:

  • część osób, u których kwota kapitału udzielonego kredytu jest wyższa niż 400 tys. zł, ale niższa niż 800 tys. zł również będzie mogła skorzystać z wakacji kredytowych 2024;
  • wśród kredytobiorców z taką kwotą kapitału uprawnione do wakacji kredytowych będą osoby, u których „stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50 proc.”.

Jak widać, jest to swego rodzaju kryterium dochodowe, choć inne, niż wiele osób się spodziewało. Powyższe zasady mają na celu sprawienie, by z pomocy w postaci wakacji korzystały tylko osoby faktycznie tego potrzebujące.

Warto dodać, że bank bada dochody z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wakacje kredytowe.

Wakacje kredytowe – ile miesięcy bez spłaty rat?

Przypomnijmy, że ustawowe wakacje kredytowe wprowadzono w lipcu 2022 r. jako formę pomocy dla kredytobiorców, którzy z powodu wzrostu stóp procentowych mają problem ze spłatą zobowiązania. W praktyce jednak z wakacji w 2022 i 2023 r. mógł skorzystać każdy, kto spłacał złotówkowy kredyt hipoteczny, niezależnie od sytuacji finansowej. W 2023 r. przepisy umożliwiają zawieszenie spłaty jednej raty w każdym kwartale. Nie są znane zasady przewidziane na 2024 r., ale prawdopodobnie będą one zbliżone do obecnych.

– W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie płacisz raty kapitałowo-odsetkowej (poza ewentualnymi opłatami z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu) – podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. – Bank potwierdza przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.

Według danych Biura Informacji Kredytowej do 30 kwietnia 2023 r. z wakacji kredytowych skorzystali posiadacze 1,13 mln kredytów. Dla części osób było to wytchnienie w spłacie wysokich rat, dla innych – okazja do nadpłaty zobowiązania. Wbrew pozorom nie wszystkie osoby uprawnione zdecydowały się na skorzystanie ze wsparcia.

– Raport NBP o stabilności systemu finansowego wskazuje, że od października 2022 r. do lutego 2023 r. udział kredytobiorców korzystających z wakacji wynosił 65%–70% – podaje Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Wakacje kredytowe 2024 – zasady zawieszenia spłaty kredytu

Dokładne zasady wakacji kredytowych 2024 nie są jeszcze pewne. W projekcie ustawy zapisano tylko: „proponuje się, aby zawieszenie spłaty na warunkach, jakie obowiązywały w roku 2023, było możliwe także w roku 2024”. Oznaczałoby to możliwość zawieszenia spłaty 1 raty w każdym kwartale. Na razie nie zostało to jednak potwierdzone.

Można się spodziewać, że o wakacje kredytowe będzie się wnioskowało tak samo, jak obecnie, czyli w swoim banku kredytującym w formie pisemnej lub elektronicznie.

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sugerują z kolei, że sensowne mogłoby być wprowadzenie zasady mówiącej, iż z wakacji mogą skorzystać tylko osoby faktycznie znajdujące się w kłopotach finansowych. W rządowych wypowiedziach nie padały jednak tego typu pomysły.

Stacja tankowania wodoru Warszawa ul. Tango 4

Zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych to znaczne koszty dla banków

Choć z osoby spłacające kredyty mieszkaniowe z pewnością ucieszą się z przedłużenia wakacji kredytowych, trzeba pamiętać, że ta ulga dla kredytobiorców to większe obciążenie finansowe dla banków. Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, w 2022 r. łączny koszt dla banków wyniósł aż 13,41 mld zł. Był on na tyle wysoki, że w ubiegłym roku osiem banków przekroczyło poziomy krytyczne wskaźników inicjujących plan naprawy (choć ostatecznie siedem z nich zdecydowało, że sobie poradzą i wstrzymały się z dalszymi krokami).

– Narodowy Bank Polski (…) zwraca uwagę, że koszt wakacji kredytowych dla banków okazał się nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do redukcji kosztów ryzyka kredytowego. NBP obliczył, że sektor bankowy zapłacił za wstrzymanie rat tyle samo, co przy minimum pięciokrotnym wzroście sumy złotowych kredytów mieszkaniowych z utratą wartości – mówi ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Jednocześnie mimo tych dodatkowych kosztów banki zakończyły 2022 rok z zyskiem 12,4 mld zł, czyli ponad dwa razy większym niż w 2021 r.

Udostępnij ten artykuł
Zostaw komentarz